PROJEKTOVÁ ČINNOST
 • zpracování projektové dokumentace elektroinstalace v rozsahu zadání zákazníka
 • výpočet osvětlení dle ČSN EN 12464-1
 • návrh kompenzace jalového proudu
MONTÁŽE A OPRAVY
 • montáže elektroinstalace v nových i rekonstruovaných budovách občanské výstavby včetně rodinných domků
 • montáže a opravy elektroinstalace v průmyslových a zemědělských objektech
 • montáže a opravy elektrického zařízení pracovních strojů a technologických linek
 • montáže elektrického podlahového, akumulačního a přímotopového topení
 • montáž osvětlení interiérů, montáž venkovního parkového i silničního osvětlení
 • měření, návrh a montáž kompenzace jalového proudu
 • montáž slaboproudých instalací, měření a regulace
 • opravy a běžná údžba trafostanic a sítí vysokého napětí do 35 kV
 • oprava a montáž hromosvodů
REVIZE A MĚŘENÍ
 • revize elektrického ručního nářadí
 • revize elektrických spotřebičů
 • revize elektrického zařízení pracovních strojů
 • výchozí a pravidelné revize elektrického zařízení a strojů
 • měření elektrických veličin
 • vyhledávání kabelových vedení ve zdi a v zemi
 • měření jalového proudu
PROSTORY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
 • projekce, montáž, opravy a revize elektrického zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů
Kontakty: