Těžba písku, Drobné těžené kamenivo
Těžba písku, Drobné těžené kamenivo   Těžba písku, Drobné těžené kamenivo  
Těžba písku, Drobné těžené kamenivo Těžba písku, Drobné těžené kamenivo
  Těžba písku, Drobné těžené kamenivo Ceník
  Těžba písku, Drobné těžené kamenivo Mapa
Těžba písku, Drobné těžené kamenivo

PÍSEK - BETON a.s.

Naše společnost má za sebou první rok těžby na nové lokalitě pískovna Velký Osek 1. Po roční zkušenosti jsme upřesnili náš výrobní program pro rok 2013.

Drobné těžené kamenivo frakce 0 / 4 mm

Těžba písku, Drobné těžené kamenivo Je vyráběno dle ČSN EN 12620, 13043, 13242, 13139. Písek je těžen z  vody a následně tříděn na sprchovacím třídiči a odvodněn v dehydrátoru. Tento písek je zvlášť vhodný pro výrobu betonů, betonových potěrů a asfaltových směsí.

Drobné těžené kamenivo frakce 0/2mm – výroba od 1.3.2012

Vytěžený praný písek frakce 0/4mm je následně přetříděn na sítě 3,2mm. Vzniká tím frakce písku 0/2mm. Písek je vyráběn dle ČSN EN 12620, 13043, 13242, 13139. Je vhodný pro výrobu jemnozrnných betonů, malt a zásypy zámkové dlažby.

Těžba písku, Drobné těžené kamenivo

Drobné těžené kamenivo frakce 0 / 1 mm prané

Tento písek je vyráběn dle ČSN EN 12620, 13043, 13242, 13139. Je vhodný pro výrobu suchých omítkových směsí, zásypy zámkové dlažby. Písek vzniká v dehydrátoru v sekundárním odběru.

Výrobky dle podnikové normy:

Hrubé těžené kamenivo frakce 8 / 16 mm prané

Je vyráběno dle PN. Toto kamenivo je vhodné pro drenážní zásypy, okrasné zásypy kolem bazénů a další terénní úpravy při dokončování staveb. Objem výroby této frakce je omezen menším procentním zastoupením oblázků ve vstupní surovině.

Drobné těžené kamenivo frakce 0/4mm – kopané

Tento výrobek je vhodný pro malty, případně zásypy potrubí. Jedná se o kopaný písek z horní vrstvy ložiska po skrývce. Písek může být znečištěn příměsí hlíny.

Drobné těžené kamenivo frakce 0 / 1 mm zahliněné

Tento výrobek je vhodný na zásypy všech potrubí, je hutnitelný. Jedná se o zachycenou frakci v odkalovacím bazénu.

Hlinitopísčitá surovina

Jedná se o první 20-30ti cm vrstvu písku po skrytí ornice. Materiál je vhodný na založení trávníků, dosypání prohlubní na zahradách a kolem objektů. Větší objem prodeje je nutno domluvit předem.

Možnosti dopravy

Silniční kamionová po dohodě se smluvními přepravci.

Prodejní doba
 prosinec - únor | Po - Pá  6.00 - 14.00
 březen - listopad | Po - Čt  6.00 - 15.00
                            Pá  6.00 - 14.00
 po dohodě na tel.: 321 713 493
 do 18.00 hod. 

Za “Písek – Beton“, a.s.
ing. Pius Ďurovec
ředitel

Velký Osek, 2. 4. 2013

 

PÍSEK - BETON a.s.

K pískovně 812, 281 51 Velký Osek.
tel.: 321 713 493, fax: 321 711 943
IČO: 63217082

 
Ing. Ďurovec - tel.: 602 405 956
p. Herčík - tel.: 603 258 521
e-mail: pisekbeton@seznam.cz